Wettkämpfe Herbst 2023

6. und letzter Wettkampftag

5. Wettkampftag

4. Wettkampftag

3. Wettkampftag

2. Wettkampftag

1. Wettkampftag


Wettkämpfe Frühjahr 2023


6. und letzter 1. Wettkampftagtag


Download
Rundenwettkampftag 6 vom 12 Mai 23
Spopi .22 Kreisliga.pdf
Adobe Acrobat Dokument 449.7 KB
Download
Rundenwettkampftag 6 vom 21 Mai 23
KK-auflage.pdf
Adobe Acrobat Dokument 436.0 KB
Download
Rundenwettkampftag 6 vom 21 Mai 23
Spopi .22 Kreisoberliga.pdf
Adobe Acrobat Dokument 440.5 KB

5. Wettkampftag


Download
Rundenwettkampftag 5 vom 07 Mai 23
KK-auflage.pdf
Adobe Acrobat Dokument 433.8 KB
Download
Rundenwettkampftag 5 vom 07 Mai 23
Spopi .22 Kreisliga.pdf
Adobe Acrobat Dokument 446.5 KB
Download
Rundenwettkampftag 5 vom 07 Mai 23
Spopi .22 Kreisoberliga.pdf
Adobe Acrobat Dokument 437.9 KB

4. Wettkampftag


Download
Rundenwettkampftag 4 vom 30 Apr 23
KK-auflage.pdf
Adobe Acrobat Dokument 431.0 KB
Download
Rundenwettkampftag 4 vom 30 Apr 23
Spopi .22 Kreisliga.pdf
Adobe Acrobat Dokument 443.0 KB
Download
Rundenwettkampftag 4 vom 30 Apr 23
Spopi .22 Kreisoberliga.pdf
Adobe Acrobat Dokument 435.2 KB

3. Wettkampftag


Download
Rundenwettkampftag 3 vom 16 Apr 23
KK-auflage.pdf
Adobe Acrobat Dokument 427.9 KB
Download
Rundenwettkampftag 3 vom 16 Apr 23
Spopi .22 Kreisliga.pdf
Adobe Acrobat Dokument 436.3 KB
Download
Rundenwettkampftag 3 vom 16 Apr 23
Spopi .22 Kreisoberliga.pdf
Adobe Acrobat Dokument 431.8 KB

2. Wettkampftag

Download
Rundenwettkampftag 2 vom 02 Apr 23
Spopi .22 Kreisliga.pdf
Adobe Acrobat Dokument 432.4 KB
Download
Rundenwettkampftag 2 vom 02 Apr 23
Spopi .22 Kreisoberliga.pdf
Adobe Acrobat Dokument 429.0 KB
Download
Rundenwettkampftag 2 vom 02 Apr 23
KK-auflage.pdf
Adobe Acrobat Dokument 424.6 KB

1. Wettkampftag

Download
Rundenwettkampftag 1 vom 26 Mar 23
Spopi .22 Kreisliga.pdf
Adobe Acrobat Dokument 422.1 KB
Download
Rundenwettkampftag 1 vom 26 Mar 23
Spopi .22 Kreisoberliga.pdf
Adobe Acrobat Dokument 423.5 KB
Download
Rundenwettkampftag 1 vom 26 Mar 23
KK-auflage.pdf
Adobe Acrobat Dokument 420.3 KB